Herinnering: Cursus reanimeren

Op maandag 31 oktober 19.00 uur, is er een mogelijkheid tot het volgen van een basiscursus reanimeren in het dorpshuis van Raard Bornwird Foudgum Eo. Ook het omgaan met een aed-defribillator komt aan bod. Er zijn nog een aantal plaatsen vrij! (22-9-2016)

Kosten

De cursuskosten zijn € 35,00 all-in (lesboek / diploma / koffie-thee / administratie) per cursist. 

Deze dienen voor 30 september bijgeschreven te zijn op rekening : NL94 INGB 0000 4054 37 t.n.v. EHBO Harlingen met vermelding van naam + 31-10 . 

Nadat dit is voldaan ontvangt men een rekening voor de Zorgverzekeraar i.v.m. een vergoeding (zie polis).

 

Geef je op

Opgeven kan via het online formulier.

Reactie schrijven

Commentaren: 0