Jeugdhonk

Het jeugdhonk is sinds 22 december 2012 een feit. Foto's van het jeugdhonk vind je in het fotoalbum.

 

Het jeugdhonk is voorzien van alle gemakken van deze tijd, internet, kabeltelevisie, radio, dvd, combimagnetron, koelkast etc. Kortom er is behoorlijk geïnvesteerd en dit brengt met zich mee dat er een paar zaken georganiseerd moeten worden. Voorop moet staan dat elke jongere zich welkom voelt. De jongeren van verschillende leeftijdsgroepen hebben ieder hun verschillende belangen en interesses. Samen en in overleg zal het soms geven en nemen zijn.

 

Samen kunnen we als relatief kleine gemeenschap een warme plek bieden aan onze jongeren, vertrouwd, veilig en verantwoord voor de jongere en oudere jeugd.

 

De verantwoordelijkheid over het gebruik van het hok, de activiteiten en eventueel drankgebruik bij de ouders en de jongeren zelf ligt. Het dorpshuisbestuur draagt alleen zorg voor de gebouwen en alles wat hierbij hoort. Dit is dus puur een praktische keuze.

 

Er geldt een strenge norm als het gaat om alcoholgebruik. Ouders en jongeren moeten zich bewust zijn dat de gemeente niet langer gedoogd! Overtreding van de gestelde regels betekent sluiting van het jeugdhonk en daarmee worden veel jongeren getroffen. Op dit moment is de leeftijdsgrens 18 jaar. Ben je nog géén 18 dan mag je geen alcoholische dranken drinken in het jeugdhonk. Deze grens is absoluut en niet rekbaar!

 

Afspraken

Samen met een grote groep jongeren zijn er de volgende afspraken gemaakt:

 

Leeftijd

Alle kinderen van Raard, Bornwird en Foudgum zijn welkom. Je hebt toegang tot het jeugdhonk als je minimaal 13 jaar oud bent of als je naar het voortgezet onderwijs gaat. Word je in groep 8 al 13 jaar, dan ben je welkom vanaf de eerste dag dat je 13 bent geworden.

 

Voor de kinderen van het basisonderwijs mag onder leiding van een ouder, buiten de reguliere tijden, het jeugdhonk gebruikt worden. Alle jongeren in de leeftijdsgroep zijn binnen de openingstijden welkom.

 

De verantwoordelijkheid van hoe laat je wel of niet thuis moet zijn, ligt altijd bij de ouders. Natuurlijk mag je altijd vrienden en vriendinnen meenemen, zolang zij zich aan de regels houden.

Kom je voor het eerst naar het jeugdhonk dan moeten je ouders daar toestemming voor verlenen i.v.m. eventuele aansprakelijkheid. Er zijn twee mogelijkheden, of ze tekenen de lijst die in de hal van het jeugdhonk hangt, of ze sturen een mail naar <mailadres volgt nog>waarin ze je naam noemen en verklaren toestemming te geven.

 

Entreekosten en consumpties

De toegang is gratis. Het jeugdhonk koopt het drinken bij het dorpshuis in tegen kostprijs en hanteert in afwijking van het dorpshuis eigen tarieven. De opbrengst van de consumpties komt geheel ten goede aan de activiteiten en kosten van het jeugdhonk.

 

HET IS VERBODEN EIGEN DRINKEN MEE TE BRENGEN! Wel mag je zelf chips o.i.d. meenemen.

GEBRUIK

 

De jongeren mogen de apparatuur en meubilair alleen gebruiken waarvoor het bestemd is, in geval van schade zullen de ouders aansprakelijk gesteld worden. Heb je hele vieze laarzen, doe ze even uit. Er is een dames– en herentoilet (met urinoir). Dus ken je plek!

 

Schoonmaakspullen zijn aanwezig in de kast van het jeugdhonk. Het Jeugdhonk moet je veegschoon achterlaten, dus even een bezem er doorheen.

! ROKEN IS NIET TOEGESTAAN

! GEBRUIK VAN EEN FRITUURPAN IS VERBODEN

! AFVAL ALLEEN IN DE VLAMDOVENDE (zwarte) PRULLENBAKKEN

! WEKELIJKS VUILNISZAKKEN IN DE GRIJZE CONTAINER

 

Schoonmaakrooster

Alle jeugd die het jeugdhonk gebruikt en bezoekt worden één keer per maand verwacht bij het schoonmaken. Dit is in principe altijd de eerste zaterdag van de maand om half 9. Op de dorpshuisagenda is dit ook een maandelijks terugkerend item (zowel op papier als digitaal).

 

Sleutelbeheer en afsluiten jeugdhonk

De sleutels voor het gebruik van het jeugdhonk kun je afhalen bij Anne en Astrid Veenema, bij Corry Fink of bij Thomas en Tjitske Dijkstra. De belangrijkste afspraak is dat degene die als laatste het jeugdhonk verlaat verantwoordelijk is voor het afsluiten en controleren of alles uit is. Een lijst van wat je moet doen hangt in het jeugdhonk. Deze persoon brengt ook de sleutel weer terug naar het adres waar het is afgehaald. Dus als je de sleutel ophaalt, hoef je niet persoonlijk af te sluiten als er nog jongeren in het jeugdhonk zijn. De sleutel komt altijd bij de bar te hangen, zodat iemand anders ook af kan sluiten en hij niet nog in je eigen jas– of broekzak zweeft.

 

Begeleiding

Om als spreekbuis voor de jongeren te fungeren ondersteund een “oudercommissie”, de jongeren bij eventuele problemen. Het is in principe geen actieve commissie, maar meer een ruggesteun om het organisatorische en financiële gedeelte te waarborgen. Er is maandelijks contact met de jeugd op de ‘schoonmaakzaterdag’.

 

De huidige commissieleden

Corry Fink

Eke Folkerts
 

Er kan contact met hen worden gezocht via het algemene mailadres: <mailadres volgt nog>.