Planning 

 

Er zijn voor de zomer van 2016 3 keukentafelgesprekken gevoerd met in totaal zo'n 18 inwoners vanuit de 3 dorpen. In november wordt er een enquete gehouden onder alle inwoners van de dorpen. Aan de hand van alle input wordt eind 2016/begin 2017 de visie geschreven. Uiteindelijk wordt deze visie begin 2017 gepresenteerd aan de dorpen; dan kunnen er natuurlijk nog toevoegingen of opmerkingen worden gedaan over de inhoud.

 

Wanneer de visie door de meerderheid van de inwoners wordt gedragen, gaan we praktisch aan de slag; er zijn onderwerpen waarmee we direct iets kunnen. Hiervoor wordt dan een werkgroep samengesteld, die praktisch aan de slag gaan met een specifiek onderwerp. Andere onderwerpen zijn pas later van belang (dat kan ook pas over 5 jaar zijn), hier wordt een lange termijn planning voor gemaakt.

 

Werkgroepen bestaan uit personen die ‘iets’ hebben met dat onderwerp en die zich hier een aantal uren voor willen inzetten. Dit wordt opgestart door doarpsbelang, en heeft daarin een regierol (voor en tussen de verschillende werkgroepen).