Doarpsvisie Raard/Boarnwert

De overheid neemt steeds meer een andere rol aan. Deze rol vraagt om een andere en nieuwe verantwoordelijkheid van inwoners en ondernemers. De overheid/gemeente laat steeds meer los en moet en wil de kracht van de gemeenschap gebruiken.

 

De doarpsvisie

Als we als dorpen invloed willen uitoefenen op de ontwikkeling van de dorpen is het van belang dat we goed beslagen ten ijs komen. Als we iets willen moeten we dit voortaan zelf steeds meer oppakken, bedenken, begeleiden en uitvoeren. Een doarpsvisie kan hierbij een grote en belangrijke rol spelen. In de doarpsvisie wordt de volgende vraag beantwoord: ‘Hoe moeten onze dorpen er over 15 jaar voor staan en hoe willen we dat bereiken?’. De visie is er voor en door het hele dorp en wordt opgesteld door dorpsbelang, in nauwe samenwerking met de inwoners. Op deze manier wordt de visie door het hele dorp gedragen. Iedereen wordt hierbij gevraagd om een bijdrage te doen en te laten weten wat hij/zij belangrijk vindt!

 

Meedenken over de visie

Het maken van de dorpsvisie is gestart in maart 2016; tijdens de jaarvergadering is uitgelegd wat de doarpsvisie inhoudt, waarom het belangrijk is en zijn er woordwolken gemaakt door de aanwezigen. Deze woordwolken hebben de 1e input gegeven voor de keukentafelgesprekken. De presentatie  van deze avond vind je op www.prezi.com.

 

De keukentafelgesprekken waren op 9 mei, de 2e op 30 mei. Tijdens deze gesprekken waren enkele inwoners uitgenodigd om mee te denken over de onderwerpen die in de visie terug moeten komen. Als vervolg op de gesprekken wordt er eind november een enquete gehouden onder alle inwoners van de 3 dorpen. Begin 2017 wordt de visie gepresenteerd in het dorpshuis.

 

Uitkomsten en planning

Bij deze pagina hoort de informatie op de volgende pagina's: